Software heeft een houdbaarheidsdatum

Inleiding

Net als andere producten heeft software een beperkte levensduur. Leveranciers kondigen regelmatig aan dat bepaalde versies van hun software vanaf een specifieke datum niet langer ondersteund zullen worden. Deze datum staat bekend als ‘End of Life’ (EoL). Na deze datum wordt de software kwetsbaar voor aanvallen, omdat er geen updates meer worden uitgebracht om nieuwe kwetsbaarheden te verhelpen. In deze factsheet vind je meer informatie over hoe je kunt omgaan met EoL-aankondigingen en hoe je jouw systemen tijdig kunt upgraden om veilig te blijven.

Het Belang van End-of-Life-aankondigingen

Wanneer leveranciers een End-of-Life-aankondiging doen, is het belangrijk om hier direct op te reageren. Software die de EoL-datum heeft bereikt, wordt niet meer ondersteund en is daardoor niet langer veilig. Het is cruciaal voor bedrijven om een goed overzicht te hebben van de gebruikte software, zodat de impact van een EoL-aankondiging snel kan worden ingeschat. Een overzicht van de software en de afhankelijkheden tussen verschillende toepassingen helpt bij het plannen en uitvoeren van een upgrade.

Wat is End-of-Life?

End-of-Life is de datum waarop een softwareproduct geen updates meer ontvangt. Dit kan zowel besturingssystemen als andere soorten software en firmware betreffen. Leveranciers kondigen EoL meestal ruim van tevoren aan. Voorbeelden van eerdere EoL-aankondigingen zijn Windows XP en Windows Server 2003. Na de EoL-datum zal de leverancier geen updates meer verzorgen, wat de software kwetsbaar maakt voor aanvallen.

Waarom Updates Belangrijk Zijn

Na de publicatie van software worden vaak programmeerfouten ontdekt, waarvan sommige beveiligingsrisico’s vormen. Leveranciers brengen updates uit om deze fouten te verhelpen. Zonder updates blijft de software kwetsbaar voor aanvallen. Antivirussoftware en firewalls kunnen niet alle aanvallen voorkomen, waardoor het tijdig installeren van updates essentieel is.

Risico’s van Verouderde Software

Software die na de EoL-datum nog wordt gebruikt, blijft kwetsbaar voor aanvallen. Aanvallers kunnen toegang krijgen tot gevoelige informatie en deze manipuleren of verwijderen. Dit kan gebeuren via besmette websites, gevaarlijke e-mailbijlagen, besmette USB-sticks of andere apparaten in hetzelfde netwerk. Het niet vervangen van verouderde software kan ernstige gevolgen hebben voor de beveiliging van een organisatie.

Wat Kun Je Doen?

De belangrijkste maatregel om kwetsbaarheden te voorkomen is het tijdig vervangen van niet-ondersteunde software. Houd een goed overzicht bij van alle gebruikte software en volg EoL-aankondigingen op. Start zo snel mogelijk met het plannen van migratietrajecten zodra een EoL-aankondiging wordt gedaan. Leveranciers bieden vaak alternatieven aan bij een EoL-aankondiging. Soms is het noodzakelijk om het gehele systeem te vervangen als de software niet te upgraden is.

Software Lifecycle Management

Software Lifecycle Management (SLM) is een continu proces dat betrekking heeft op het aanschaffen, installeren, gebruiken en uitfaseren van software. Goed SLM zorgt voor voorspelbaarheid in softwarebeheer en verkleint de kans op misbruik van kwetsbaarheden. SLM omvat verschillende fases: aanschaf, implementatie, productie, onderhoud en uitfasering. Bij elke fase is het belangrijk om te letten op de aankondigingen van updates en EoL.

Alternatieven voor Upgraden

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) adviseert om over te stappen naar ondersteunde software. Voor sommige systemen, zoals medische of industriële apparatuur, is upgraden echter niet altijd mogelijk. In dergelijke gevallen kunnen alternatieve maatregelen worden genomen om de risico’s te mitigeren, zoals het minimaliseren van de verbinding met de buitenwereld en het gebruik van segmentering in het netwerk.

Conclusie

Het tijdig vervangen van niet-ondersteunde software is essentieel om de veiligheid van systemen te waarborgen. Houd een goed overzicht bij van gebruikte software en volg EoL-aankondigingen op om tijdig migratietrajecten te starten. Door proactief te handelen en Software Lifecycle Management toe te passen, kunnen organisaties de risico’s van verouderde software minimaliseren.