Waarom je regelmatig back-ups moet maken

Het maken van back-ups is belangrijk. Dat wordt iedereen die met een computer, laptop of tablet werkt voortdurend voorgehouden. De reden waarom dit belangrijk is, is echter lang niet altijd even duidelijk. Daarom is het goed om daar dus eens wat dieper op in te gaan. Een goede back-up is namelijk om meerdere redenen handig om te hebben. Zo beschermt het je tegen allerlei situaties waar je eigenlijk liever niet in terecht wil komen. Het is ook goed om te weten hoe je dit aanpakt.

Schade aan de apparaten of een defecte harddisk

Een relatief onschuldige, maar toch belangrijke reden om altijd back-ups achter de hand te hebben, is de kans op schade aan de apparaten. Wanneer je je laptop of tablet dagelijks gebruikt, kan er natuurlijk altijd wel iets misgaan. Het is dan natuurlijk niet de bedoeling dat al het werk wat je al die tijd hebt gedaan verloren gaat. Het is soms zelfs fataal wanneer dat zou gebeuren. Daarom is regelmatig een back-up maken de oplossing. Zo heb je altijd de mogelijkheid om terug te grijpen.

Problemen met virussen, malware en ransomware

De situatie waarin je niet meer bij de informatie op je computer kan, kan ook veel ernstiger van aard zijn. Wanneer je met virussen, malware of ransomware te maken krijgt, dan is je computer ook niet meer bereikbaar, zonder dat je daar echt iets aan kunt doen. In het geval van ransomware wordt er zelfs een geldsom geëist om je laptop weer vrij te geven. Dit wil je natuurlijk niet. Heb je een back-up achter de hand, dan heb je altijd een reddingsboei.

Back-ups op externe plekken

Het maken van een back-up moet natuurlijk wel op de juiste wijze gebeuren. Daarom is het belangrijk om een aantal zaken goed voor ogen te houden. Zo is het altijd slim om een kopie op een externe plek te bewaren. Een externe harde schijf is hier een goed voorbeeld van. De reden waarom je deze apart bewaart laat zich natuurlijk raden. Het is belangrijk dat dit niet aan je computer of laptop gekoppeld is. Is dit wel het geval, dan kan je er bij problemen nog altijd niet bij. Dit wil je natuurlijk voorkomen.

Het gebruiken van back-up software

Een andere manier om goede back-ups te maken is door back-up software te gebruiken. Zo is er bijvoorbeeld de dienst van Acronis back-up en zijn er uitgebreidere virusscanners met online back-up . Het voordeel van het werken met back-up software is dat het ook op een externe plek bewaard kan worden. In het geval er dan diefstal van je spullen plaatsvindt, heb je altijd nog een plek waar je wel bij je informatie kunt komen. Zo hoeven schade, of virussen geen probleem te vormen.

Tijdig een back-up maken

Het is wel belangrijk om een routine te maken van het maken van back-ups. Wanneer je dit niet in voldoende mate doet, dan zal je dus nog altijd bepaalde informatie kwijtraken wanneer je de back-up moet aanspreken. Er is immers van de laatste periode niets bewaard gebleven. Dat wil je het liefst voorkomen. Daarom is het slim om vaste momenten te kiezen waarop je aan de slag gaat. Zo voorkom je dat de schade te groot wordt en kan je snel weer verder waar je mee bezig was. Hier biedt de beste back-up software natuurlijk uitkomst. Met deze software kan je alles automatiseren. Denk aan welke mappen er geback-upt moeten worden, op welke tijden de back-up gemaakt moet worden en hoe vaak. Daarbij is het bij back-up software mogelijk om een volledige herstel image te maken. Zodat je eenvoudig je volledige systeem met alle data kunt herstellen.